Incassopraktijk

Snelle en verantwoorde incasso op maat

Als uw eigen verzoeken tot betaling niet leiden tot het gewenste resultaat, is het tijd om dR&W in te schakelen. Na een eventueel juridisch advies starten wij een doeltreffend incassotraject. Hierbij doen wij al het mogelijke om uw vordering zónder tussenkomst van de rechter te incasseren. Dat is het snelst, voordeligst en het best voor uw relatie met de schuldenaar.

Het begint met doeltreffende communicatie naar uw wanbetaler. Door de inzet van diverse communicatiemiddelen sommeren wij en wijzen wij de wederpartij op zijn plichten en mogelijke scenario’s. In eerste instantie stimulerend om tot betaling over te gaan, later dwingend.

Dankzij onze directe maar menselijke aanpak leidt deze bemiddeling (minnelijke of buitengerechtelijke incasso genaamd) van dR&W in de meeste gevallen al tot het gewenste resultaat, namelijk een betaling of een betalingsregeling.

Gerechtelijke incasso

Als de schuldenaar na de minnelijke fase van het incassotraject nog steeds niet betaalt, kondigen wij – in overleg met u – een juridische procedure aan. Wij delen de schuldenaar mee dat hij een dagvaarding zal ontvangen en bieden hem nog één laatste betalingskans om dit te voorkomen.

Blijft betaling opnieuw uit, dan leggen wij de zaak voor aan de rechter. Wij stellen de dagvaarding op, brengen deze uit en voeren de gerechtelijke procedure voor u.

U bent voortdurend verzekerd van de beste juridische bijstand en persoonlijk contact. Een goed gevoel.

Gerechtsdeurwaarder

Geeft de schuldenaar ook ná de uitspraak van de rechter geen gehoor, dan volgt invordering door executiemaatregelen via onze gerechtsdeurwaarders.

De kosten van het minnelijk traject, de gerechtelijke fase en de executoriale fase, proberen wij volledig op de schuldenaar te verhalen.

Dien hier direct uw vordering in

Onze diensten

Ons totale ontzorgpakket:

Juridisch advies

Weet waar u aan toe bent!

Incassobureau

Snelle en verantwoorde incasso op maat

Gerechtsdeurwaarders praktijk

Alle dwangmiddelen tot de beschikking

Credit magagement

Besteed uw debiteurenbeheer uit en ga ondernemen!

Alles onder één dak

Snel en accuraat

bij het incasseren van al uw vorderingen

Juridisch advies en persoonlijk maatwerk

van MKB tot overheidsinstanties

De enige gerechtsdeurwaarder in Heerhugowaard

Regionaal bekend, landelijk opererend!

Online dossier

24/7 inzicht in de status van uw zaak

De Ruijter & Willemsen

J. Duikerweg 15
1703 DH Heerhugowaard
Postbus 1102
1700 BC Heerhugowaard

Contactgegevens

Tel. 072-8510011
Fax. 072-8510020
info@drenw.nl

BTW: NL8205.19.182.B.01
KVK: 37149270

Privacyverklaring