Schuldenaren

Een brief van ons kantoor ontvangen. Wat nu?

U heeft van ons kantoor bericht ontvangen

Dit is het teken dat uw schuldeiser ons heeft ingeschakeld. Wij adviseren u om contact met ons kantoor op te nemen om te praten over een oplossing, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. Wij kunnen u adviseren, houden rekening met uw belangen en kunnen u indien gewenst, verwijzen naar hulpverlenende instanties of juridisch adviseurs.

U wilt een betaling doen

Door nog in de minnelijke fase uw schuld in te lossen of een betalingsregeling te treffen, bespaart u zichzelf aanzienlijke kosten. U kunt dit niet meer rechtstreeks met uw schuldeiser oplossen: u dient uw voorstel schriftelijk bij ons in te dienen. Wij bespreken dit met onze opdrachtgever en stellen u op de hoogte van zijn of haar reactie reactie.

U heeft een dagvaarding ontvangen

Een dagvaarding is het document (akte) van de gerechtsdeurwaarder waarmee uw schuldeiser u oproept om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat wat hij eist, waarom hij dit eist en welk bewijsmateriaal er is. Ook kunt u hierin lezen hoe u verweer kunt voeren. De gerechtelijke procedure is nu officieel gestart.

Meer informatie kunt u vinden op deze website.

U heeft een uitspraak van de rechter ontvangen

De gerechtsdeurwaarder heeft u een vonnis overhandigd. Hierin heeft de rechter u veroordeeld tot betaling of andere verplichtingen. De deurwaarder doet u bevel deze veroordeling na te komen. Doet u dit niet vrijwillig, dan kan het worden afgedwongen, bijvoorbeeld door beslaglegging op uw inkomen of bezittingen.

Er is beslag gelegd

U hebt niet voldaan aan ons bevel tot betaling. Dit is de reden waarom wij beslag hebben gelegd op uw inkomen, bankrekening, woning en/of andere bezitting(en). Wij adviseren u om contact met ons kantoor op te nemen.

Er is ontruiming aangekondigd

Wij hebben opdracht gekregen het gehuurde object (woning, garage etc.) weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder. Het gehuurde moet dus worden ontruimd. Indien u dit niet doet, dan doen wij dit op de datum die vermeld staat in het exploot dat u van ons hebt ontvangen. Uw bezittingen worden uit het gehuurde verwijderd en op de openbare weg geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren hiervan. Doet u dit niet, dan zal de gemeente deze taak op zich nemen en beslissen welke zaken voor bepaalde tijd zullen worden opgslagen en welke zaken zullen worden vernietigd. U kunt contact met ons kantoor opnemen om te informeren naar uw rechten, plichten en eventuele mogelijkheden om de ontruiming te voorkomen.

Er is verkoop aangekondigd

Na beslag op uw roerende zaken hebt u niet voldaan aan ons bevel tot betaling. Daarom gaan wij over tot openbare verkoop van deze zaken. We kondigen de verkoop aan op de daarvoor bestemde websites. In deze advertentie, die op uw kosten wordt geplaatst, staat een goederenlijst en de datum waarop de verkoop plaatsvindt. Ook wordt een aanplakbiljet opgehangen bij de gemeente en op de plaats waar de verkoop wordt gehouden. Als u de verkoop wilt voorkomen, dient u snel contact met ons kantoor op te nemen.

dR&W blijft altijd streven naar een optimale oplossing voor beide partijen.

Vragen? Neem contact met ons op.

Alles onder één dak

Snel en accuraat

bij het incasseren van al uw vorderingen

Juridisch advies en persoonlijk maatwerk

van MKB tot overheidsinstanties

De enige gerechtsdeurwaarder in Heerhugowaard

Regionaal bekend, landelijk opererend!

Online dossier

24/7 inzicht in de status van uw zaak

De Ruijter & Willemsen

J. Duikerweg 15
1703 DH Heerhugowaard
Postbus 1102
1700 BC Heerhugowaard

Contactgegevens

Tel. 072-8510011
Fax. 072-8510020
info@drenw.nl

BTW: NL8205.19.182.B.01
KVK: 37149270

Privacyverklaring